ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν μέσω εξετάσεων, την ικανότητά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.

Στο σημερινό πλήρως ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος – επαγγελματίας έχει να ανταπεξέλθει στην αφενός ραγδαία εξέλιξη των υπηρεσιών και της βιομηχανίας και αφετέρου στο εξειδικευμένο πεδίο των τεχνικών έργων, καλείται ο καθένας να αποδείξει την άρτια τεχνογνωσία του, τον επαγγελματισμό του και την υπεροχή του εν γένει, από πλήθος συναδέλφων του, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Η ικανότητα του επαγγελματία γενικά δύναται να οικοδομείται μέσα από τη πορεία του στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από τη συνεχιζόμενη επαγγελματική του κατάρτιση, μέσα από την επαγγελματική εμπειρία και τη πορεία του στο επαγγελματικό στίβο. Η πιστοποίηση αυτής της ικανότητας παράγει όφελος βεβαίως και στην επιχείρηση που τον απασχολεί αλλά και στην κοινωνία λόγω της πιο αποτελεσματικής, πιο αξιόπιστης, πιο παραγωγικής εργασίας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι πρωτοπόρος φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που προσφέρει πιστοποίηση επαγγελματιών (πιστοποίηση προσώπων) σε πλήθος ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης, του τουρισμού, της πληροφορικής, των τροφίμων, της υγείας κλπ.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) εφαρμόζει πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες οι οποίες είναι ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, και παρέχει πιστοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, εκ των οποίων αυτές που εντάσσονται στο πεδίο διαπίστευσής της φαίνονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ.

 • Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 • Ειδικός Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT)

 

 • Τεχνίτης Ελασματουργός
 • Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
 • Τεχνίτης Σωληνουργός
 • Τεχνίτης Καθαρισμού Μετάλλων (Αμμοβολιστής- Υδροβολιστής)
 • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 • CNC Operator
 • Τεχνίτης Ελαστικών & Θερμοελαστικών Συγκολλήσεων και Εποξικών – Ακρυλικών Ρητινών
 • NDT – Μη καταστροφικοί Έλεγχοι
 • Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών
 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων (EN 15628)
 • Τεχνικός- Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου
 • Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 • Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Μόνωσης – Mονωτής
 • Τεχνίτης Ξυλουργός
 • Τεχνίτης Τοιχοποιίας
 • Τεχνίτης Επιχρισμάτων
 • Τεχνίτης Ελαιοχρωματισμών
 • Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης και Συναφών Πυράντοχων Συστημάτων
 • Τεχνίτης Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων
 • Τεχνίτης Καλουπιών και Έγχυσης Σκυροδέματος
 • Τεχνίτης Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος
 • Τεχνίτης Ικριωμάτων
 • Τεχνίτης Υδραυλικός
 • Χειριστής Μηχανημάτων Έργων
 • Τεχνίτης έτοιμων σοβάδων KNAUF και THERMOPROSOPSIS KNAUF
 • Ειδικός σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS
 • Eιδικός διαχείρισης εκρηκτικών υλών & γομώσεων
 • Ειδικός σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
 • Τεχνικός Λειτουργίας και ελαφριάς Συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών
 • Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων
 • Τεχνικός Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA)
 • Στέλεχος Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Στέλεχος Διοίκησης
 • Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας & Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου
 • Πωλητής
 • Πωλητής – Στέλεχος εξαγωγικού – διεθνούς εμπορίου
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing
 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων
 • Στέλεχος Εστίασης
 • Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας
 • Υπάλληλος Οροφοκομίας
 • Υπάλληλος Λινοθήκης
 • Σερβιτόρος
 • Επαγγελματίας Καθαριστής
 • Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης
 • Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
 • Υπάλληλος Κρατήσεων
 • Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 • Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
 • Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Ειδικός Υδατοκαλλιέργειας
 • Ειδικός Βιομηχανίας Παραγωγής Προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων
 • Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας & παρασκευαστικής πρακτικής στο τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων & τροφίμων
 • Στέλεχος ρυθμιστικών υποθέσεων εταιρίας εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 • Στελέχη κοινωνικής φροντίδας ατόμων με αναπηρία
 • Στέλεχος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Διάθεσης Φαρμάκων

3Μ Science of Safety Expert

Οικονομικός Σύμβουλος

Στέλεχος Παραγωγής και Διάθεσης Βιβλίου

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της αγοράς, εμπλουτίζει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης επαγγελματιών και διευρύνει τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού σε σχήμα πιστοποίησης, που εντάσσεται στο πεδίο διαπίστευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD), έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση, καθώς το πιστοποιητικό τους αναγνωρίζεται ως αξιόπιστο στα κράτη μέλη της ΕΕ. Να σημειωθεί ότι αυτού του είδους η πιστοποίηση, δεν αφορά σε αυτό που η αγορά ονομάζει δίπλωμα-αδειοδότηση, αλλά σε μια συστηματική «συνεργασία», μεταξύ της TÜV HELLAS (TÜV NORD) και του επαγγελματία, που διαρκεί όσο ο τελευταίος το επιθυμεί και με τρόπο που εξασφαλίζει την υπεροχή του.