ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ