ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

(1ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Αθήνα 18 Φεβρουαρίου (κωδ. 94961), 08 Απριλίου (κωδ. 94962)

Θεσσαλονίκη: 06 Μαρτίου (κωδ. 94973)

Ρόδος: 11 Μαρτίου (κωδ. 94961-Α)

Γενικές πληροφορίες

Από 1ης Ιανουαρίου 2020 γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (Mydata (Μy Digital Accounting & Tax Application), ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά, όπως και θα ενημερώνουν και τα φορολογικά βιβλία τους. Η νομοθετική αυτή απαίτηση θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των λογιστηρίων (πάταξη γραφειοκρατίας, κατάργηση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ κλπ), τα οποία πρέπει ακόμα να προσαρμοστούν με τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του νέου ελληνικού νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ΦΕΚ Α 29.2019).

Περιεχόμενο

 • Τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ, υπόχρεοι τήρησης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, σχέση  με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ρυθμίσεις για Δημόσιο και μη κερδοσκοπικούς φορείς, αγρότες ειδικού καθεστώτος κλπ
 • Λειτουργία πλατφόρμας, ροή πληροφοριών, διαδικασίες ενημέρωσης και συμφωνίας ηλεκτρονικών βιβλίων, συγχρονισμός με λογιστικά βιβλία. Διασταύρωση φορολογικών στοιχείων μεταξύ παραλήπτη και εκδότη, επαλήθευση ορθότητας φορολογικών δηλώσεων.
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία και Λογιστικό, φορολογικό Αποτέλεσμα (e-βιβλία και συμφωνία δήλωσης ΦΠΑ, συμφωνία Ε3, δηλώσεις χαρτοσήμου, παρακρατούμενων φόρων, τέλους διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους κ.λ.π). ·
 • Χρήση πλατφόρμας Mydata ως εργαλείου επιλογής δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο.
 • Διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ (χειρόγραφα παραστατικά, απλογραφικά βιβλία, Πρότυπα Παραστατικά, Συσχετιζόμενα Παραστατικά ΑΑΔΕ, Αντικριζόμενα και μη Αντικριζόμενα Παραστατικά κλπ).
 • Φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα, αυτοματοποιημένα μηνύματα, αξιολόγησης φορολογικής συμμόρφωσης πλατφόρμας Mydata
 • Απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων βάσει νόμου 2642/2019 (λογιστήρια ως υπεύθυνοι/εκτελούντες επεξεργασία, πολιτικές ασφάλειας, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), ευθύνη, κυρώσεις, πρόστιμα).

Απευθύνεται σε:

 • Λογιστές, φοροτεχνικούς και συμβούλους επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς διευθυντές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
 • Στελέχη και υπαλλήλους ελεγκτικών επιχειρήσεων

Οφέλη από το σεμινάριο

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις από το επάγγελμα του λογιστή, με τις λογιστικές εφαρμογές πληροφορικής, τη διασύνδεση αρχείων, τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών τους.

Εισηγητές:  Ιωάννης Τριανταφύλλου, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Πρόεδρος Πανελληνίου Δικτύου Επαγγελματιών Προστασίας Δεδομένων (DPO Network)

250 €   Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης από την TUV HELLAS (TUV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ MANAGEMENT    ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

Αθήνα: 30 – 31 Ιανουαρίου (κωδ. 94889)

Ρόδος: 17 – 18 Μαρτίου (κωδ. 94889-Α)

Γενικές Πληροφορίες

Η τουριστική βιομηχανία στη χώρα μας εκφράζει το 18% του ΑΕΠ και είναι ίσως η πιο δυνατή βιομηχανία που έχουμε στην Ελλάδα σε ρυθμό ανάπτυξης. Η αύξηση της επισκεψιμότητας τα τελευταία χρόνια, αλλά και η γεωγραφική της θέση σε σχέση με τις επενδύσεις που έχουν γίνει σε κατασκευαστικό επίπεδο ξενοδοχείων, μας καθιστά μοναδικούς στο χώρο. Ο τουρισμός όμως στη χώρα μας με τόσο υψηλό πήχη, χρειάζεται και υψηλά standards, τόσο στην ποιότητα όσο και στην εκπαίδευση αλλά και την αξιολόγηση των στελεχών της.

Το σεμινάριο του hotel management σε επίπεδο operation είναι μία ευκαιρία για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα τμήματα ενός ξενοδοχείου, τις ανάγκες του, την οικονομική λειτουργία και να αναλύσουμε την πώληση σε σχέση με το απόλυτο κόστος μίας επιχείρησης.

Περιεχόμενα

Τι σημαίνει ξενοδοχειακό management και ποια είναι τα τμήματα που απαρτίζουν ένα ξενοδοχείο.

Ποια είναι η σχέση του operation (Λειτουργία ξενοδοχείου) με τις πωλήσεις- κρατήσεις και πως γίνεται η οικονομική πολιτική για ένα βιώσιμο κέρδος.

Πως ορίζονται οι διαδικασίες (Ποιότητα οικονομικής κλίμακας) ενός ξενοδοχείου και ποια η σχέση τους με τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Τι σημαίνει εργατικό- παραγωγικότητα και πως σχετίζονται με την ολική ποιότητα και την εκπαίδευση.

Τι σημαίνει F-B department και πως ορίζεται το κόστος των πρώτων υλών.

Ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά χρειάζεται να έχει μία ξενοδοχειακή μονάδα για ένα εξαιρετικό management Τι σημαίνει branding.

Πως η επανάληψη του πελάτη μπορεί να δημιουργήσει operation και αντίστροφα.

Απευθύνεται σε

 • Διευθυντές Ξενοδοχείων
 • Διευθυντές Προσωπικού
 • Διευθυντές Πωλήσεων
 • Τμηματάρχες
 • (Υποδοχής, Οροφοκομίας, Οικονομικού Ελέγχου, Επισιτιστικών)
 • Τμηματάρχες κρατήσεων ξενοδοχείου

Εισηγητές

Αργύρης Νταουλιάρης

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

€300 Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

 

 

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ    ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

Αθήνα: 03 – 04 Φεβρουαρίου (κωδ. 94890)

Ρόδος: 19 – 20 Μαρτίου (κωδ. 94890-Α)

Γενικές Πληροφορίες

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των τμημάτων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, σε οικονομικό, ποιοτικό και λειτουργικό επίπεδο. Επίσης στο σεμινάριο θα εξετάσουμε τα βασικά τμήματα του ξενοδοχείου και θα αναλύσουμε το τουριστικό ξενοδοχειακό προϊόν μέσα από την διαδικασία της Απόλυτης φιλοξενίας.

Ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει σε θεωρητικό επίπεδο τα τμήματα ενός ξενοδοχείου και θα προσεγγίσει τις πωλήσεις και την λειτουργία του.

Περιεχόμενα

Α ημέρα

 • Κρατήσεις Ξενοδοχείου – μάρκετινγκ και επικοινωνία (e-commerce)
 • Ο Ρόλος της Υποδοχής και το τμήμα δημοσίων Σχέσεων ενός Ξενοδοχείου.

Β ημέρα

 • Οροφοκομία: το Τμήμα των δωματίων και η σημασία του.
 • Η Εστιατοριακή Τεχνική και ο ρόλος του Υπεύθυνου Εστιατορίου σε ένα Ξενοδοχείο.

Απευθύνεται σε

Προϊσταμένους κρατήσεων, Προϊσταμένους Ορόφων, Υπεύθυνους Εστιατορίου, Υποδοχής , δημοσίων σχέσεων και Υπεύθυνους Πωλήσεων συνεδρίων.

Επίσης σε όλους τους εργαζομένους των τμημάτων Οροφοκομίας, κρατήσεων, υποδοχής, Εστιατορίου αλλά και σε διευθυντές μικρών ή μεγάλων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Εισηγητές

Αργύρης Νταουλιάρης

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

€300   Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης την TÜV HELLAS (TÜV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

 

 

Customer Experience & Customer Service: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών     ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

Αθήνα: 30 Ιανουαρίου (κωδ. 94897)

Ρόδος: 26 Μαρτίου (κωδ. 94897-Α)

Γενικές Πληροφορίες

Τη σημερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ, ο Πελάτης δυσκολεύεται στις αγορές του, υπολογίζει τα χρήματα του, αξιολογεί προσεκτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται και συγκρίνει τις επιλογές του, πριν, αλλά και μετά την αγορά τους.

Ο Πελάτης αναζητά Προστιθεμένη Αξία (το κάτι παραπάνω) και εξαιρετικό Service στην ευρύτερή του έννοια. Επομένως, η πρακτική και εις βάθος γνώση των αρχών των Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

– Η κατανόηση των απαιτήσεων & των προσδοκιών του σημερινού και του αυριανού Πελάτη ώστε να απολαμβάνει βέλτιστο Customer Experience

– Η ανάπτυξη βέλτιστων ικανοτήτων Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης & Ικανοποίησης Πελατών

Περιεχόμενα

žΣυμπεριφορά και Τάσεις Πελάτη – Καταναλωτή

•         Ανάγκες, Επιθυμίες, Προσδοκίες  & απαιτήσεις Πελατών

•         Η διαδικασία της αγοραστικής απόφασης

•         Το «μαύρο κουτί» του Πελάτη  – παράγοντες της αγοραστικής συμπεριφοράς

•         Ο Πελάτης σε εποχή οικονομικών δυσκολιών ž

Η έννοια του Customer Experience

•         Η σημασία της Εξυπηρέτησης Πελατών

•         Ικανοποίηση Πελατών

•         Σχεσιακό Marketing ž

Η Επικοινωνία ως το στοιχείο-κλειδί για επιτυχία στο Customer Service

•         Η διαδικασία της Επικοινωνίας

•         Εμπόδια στην Επικοινωνία και πως ξεπερνιούνται

•         Αποτελεσματική Ακοή

•         Βασικές αρχές Γλώσσας σώματος ž

Βασικές αρχές Συναισθηματική Νοημοσύνης

•         Η έννοια της διαφορετικής αντίληψης /οπτικής γωνίας

•         Πως μπαίνουμε στη θέση του Πελάτη ž

Διαχείριση παραπόνων

Απευθύνεται σε

Στελέχη Πωλήσεων, Ιατρικούς Επισκέπτες, Ασφαλιστικούς πράκτορες και Υπευθύνους Customer Service που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική και σύγχρονη άποψη του Customer Experience και της Εξυπηρέτησης Πελατών ώστε να μεγιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες.

Εισηγήτρια: Αγγελική Κοτσολάκη

ž Διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα

€200   Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ / ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00

Αθήνα: 16 – 17 Μαρτίου (κωδ. 94911)

Θεσσαλονίκη: 05 – 06 Μαρτίου (κωδ. 94866)

Ρόδος: 26 – 27 Μαρτίου (94911-Α)

Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για το σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών/Παιχνιδοτόπων. Η παράλληλη χρήση πρακτικών ασκήσεων, παραδειγμάτων και οπτικού υλικού θα βοηθήσει στην καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου της παρουσίασης και του συνόλου του σεμιναρίου.

Περιεχόμενα

 • Εθνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)
 • ΕΝ 1176-1,2,3,4,5,6,11: Απαιτήσεις ασφαλείας για τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου.
 • ΕΝ 1176-7: Εγκατάσταση, έλεγχος συντήρηση και λειτουργία της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου.
 • Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος τακτικών ελέγχων και συντήρησης παιδικών χαρών.
 • Συνήθη ατυχήματα και δυνατότητες πρόληψης τους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι:

 • Η άμεση και αποτελεσματική εκμάθηση των απαιτήσεων ασφαλείας των προτύπων ΕΝ 1176.
 • Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και κατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των προτύπων.
 • Η παροχή τεχνογνωσίας για την επίβλεψη και την παραλαβή της σωστής εγκατάστασης του εξοπλισμού της παιδικής χαράς.
 • Να προετοιμάσει κατάλληλα τους υπευθύνους λειτουργίας των παιδικών χαρών /παιχνιδότοπων, όσον αφορά στις απαιτήσεις για την συντήρηση και ασφαλή λειτουργία.
 • Εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων στην παιδική χαρά/ παιχνιδότοπο.

Απευθύνεται σε

Υπευθύνους λειτουργίας παιδικών χαρών, Υπαλλήλους των ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), Υπεύθυνους λειτουργίας ψυχαγωγικών πάρκων και παιχνιδότοπων, Σχεδιαστές παιδικών χαρών και εξοπλισμού παιδικών χαρών, Τεχνικό προσωπικό το οποίο εγκαθιστά ή/και συντηρεί εξοπλισμό παιδικών χαρών.

Εισηγητές

Δημήτρης Γουρνάκης, Σωτήρης Πάντος, Χαράλαμπος Ντολόπουλος, Ματίνα Μαρινάκη

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

€280  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα.

 

 

 

ISO 9001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ    ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

5ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 – 19:00

Αθήνα: 27 – 31 Ιανουαρίου (κωδ. 94753), 24 – 28 Φεβρουαρίου (κωδ. 94754), 16 – 20 Μαρτίου (κωδ. 94755), 06 – 10 Απριλίου (κωδ. 94756)

Θεσσαλονίκη: 17 – 21 Φεβρουαρίου (κωδ. 94861), 06 – 10 Απριλίου (κωδ. 94877)

Ρόδος: 30 Μαρτίου – 03 Απριλίου (κωδ. 94753-Α)

Γενικές Πληροφορίες

Το εντατικό, απαιτητικο και ιδιαίτερα διαδραστικό αυτό σεμινάριο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον IRCA, είναι κατάλληλο για όσους , απαιτούν μια εις βάθος κατανόηση του εύρους των τεχνικών επιθεώρησης και των πρωτοκόλλων που συνδέονται με τον ρόλο του επικεφαλής επιθεωρητή.

Περιεχόμενα

 • ISO 9001:2015
 • τα τεκμήρια που απαιτούνται για να στοιχειοθετηθεί η συμμόρφωση
 • Ρόλοι και υπευθυνότητες των επιθεωρητών και των επικεφαλής επιθεωρητών
 • Διεργασίες και τεχνικές για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και τη σύνταξη των εκθέσεων επιθεώρησης
 • Ενέργειες μετά την επιθεώρηση και επιθεώρηση της συνεχούς βελτίωσης

Στόχοι του σεμιναρίου

 • Να μπορέσετε να ηγηθείτε σε μια ομάδα επιθεώρησης
 • Να μπορέσετε να επιθεωρήσετε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ενός οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

Απευθύνεται σε

Αυτό το σεμινάριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις κατάρτισης για όσους επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο επιθεωρητών του IRCA. Είναι επίσης σημαντικό για κάθε σοβαρό επαγγελματία ποιότητας, ιδίως για εκείνους που έχουν την ευθύνη να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να διαχειρίζονται προγράμματα για εσωτερικές επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις προμηθευτών και άλλες εξωτερικές επιθεωρήσεις από πελάτες ή / και φορείς πιστοποίησης. Άλλοι που έχουν βρει αυτό το σεμινάριο χρήσιμο στο παρελθόν ήταν εσωτερικοί επιθεωρητές ποιότητας που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και εκείνοι που επιδιώκουν την επίσημη αναγνώριση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που κατέχουν.

Εισηγητές

Μαρία Πιτσίκα, Άννα Γεωργίου, Γιώργος Μελαχροινός, Αναστάσιος Ναούμ, Γιάννης Τσιριγωτάκης, Γιώργος Σφέτσος, Γιάννης Παπακωνσταντίνου, Κατερίνα Καρανικόλα

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

€700  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύμα

 

TÜV NORD making our world safer

RISK MANAGEMENT   ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

Αθήνα:  18 – 19 Φεβρουαρίου (κωδ. 94892), 23 – 24 Απριλίου (κωδ. 94893)

Θεσσαλονίκη: 06 – 07 Απριλίου (κωδ. 94876)

Ρόδος: 06 – 07 Απριλίου (94892-Α)

Γενικές Πληροφορίες

Το νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την TÜV HELLAS έρχεται να καλύψει την ανάγκη σας για την κατανόηση των εννοιών του Risk Management, ώστε να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε και να αντιμετωπίζετε τα ρίσκα που αφορούν στην εταιρία σας, αλλά και να μπορέσετε να εφαρμόσετε με επιτυχία τις απαιτήσεις των νέων εκδόσεων των συστημάτων ποιότητας (ISO 9001:2015) Μέσα από μία σειρά επεξηγηματικών διαφανειών που στηρίζονται στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των εκπαιδευτών της TÜV HELLAS, καθώς και μέσα από μία σειρά στοχευμένων workshops & case studies, το σεμινάριο “RISK MANAGEMENT” είναι σε θέση να καλύψει τις απαιτήσεις όλων όσων ασχολούνται με το αντικείμενο του ρίσκου σε κάθε κλάδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περιεχόμενα

1. Ανάλυση προτύπου ISO 31000:2018-Risk Management

• Principles & Techniques

• Ορισμοί και έννοιες (Επικινδυνότητα (Risk), Αβεβαιότητα,

• Ενδιαφερόμενο μέρος (Stakeholder, Διακυβέρνηση, Συμβάν)

• Οι τρεις πυλώνες του προτύπου ISO 31000

– Βασικές Αρχές του Risk Management

– Το Risk Management μέσω από το πρίσμα της συνεχούς βελτίωσης (PLAN-DO-CHECK-ACT)

– Ανάλυση της διεργασίας του Επιχειρησιακού Risk Management

2. Βασικές έννοιες του Enterprise Risk Management (ERM)

• Η έννοια του Risk Appetite

• Το πλαίσιο για το Risk Appetite

• Risk Appetite και απόδοση εταιρίας

• Risk Capacity, Risk Tolerance, Risk Target, Risk limit, Risk Control

• Ανάλυση των Σημαντικών Ρίσκων της Επιχειρηματικής Λειτουργίας (Strategic, Financial, Operational & Other Risks)

• Key Risk Indicators (KRI’s)

3. Η Διεργασία διαχείρισης της επικινδυνότητας (Risk Management Process)

• Πλαίσιο Διεργασίας

• Κριτήρια Επικινδυνότητας (Risk Criteria)

• Risk Assessment (Εκτίμηση Επικινδυνότητας)

– Αναγνώριση επικινδυνότητας (Risk Identification)

– Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Analysis)

– Αξιολόγηση Επικινδυνότητας (Risk Evaluation)

• Αντιμετώπιση επικινδυνότητας (Risk Treatment)

• Τεχνικές Risk Assessment [Πίνακας πιθανότητας/ βαρύτητας, Brainstorming, Delphi Technique, Failure Mode and Effects Analyses (FMEA)]

• Η κατάρτιση του Risk Matrix

• Μεθοδολογία Αναφοράς αποτελεσμάτων του Risk Management στο Διοικητικό Συμβούλιο μίας εταιρίας (Board of Directors)

4. Εφαρμογή γνώσεων Σεμιναρίου

• Workshop 1- Αναγνώριση Ρίσκων (Risk identification)

• Workshop 2- Λήψη αποφάσεων με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk-Based decisions)

5. Παρουσίαση Case Studies Επιχειρήσεων

Απευθύνεται σε

– Διευθυντές / Προϊσταμένους τμημάτων

– Στελέχη εταιρειών διαφορετικών τομέων που ασχολούνται με το Risk (οικονομικό, περιβαλλοντικό, στρατηγικό, υγεία και ασφάλεια στην εργασία κ.ο.κ.)

– Συμβούλους Επιχειρήσεων

Εισηγητές

Νέστορας Παπαρούπας

€290  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα.

 

Riskbedömning av anläggning med tryckkärl

 

 

DATA PROTECTION OFFICERS  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

(3ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Αθήνα: 22  – 24 Ιανουαρίου (κωδ. 94772), 19 – 21 Φεβρουαρίου (κωδ. 94773), 18 – 20 Μαρτίου(κωδ. 94774), 13 – 15 Απριλίου (κωδ. 94775)

Θεσσαλονίκη: 24- 26 Φεβρουαρίου (κωδ. 94838),  01- 03 Απριλίου (κωδ. 94839)

Ρόδος: 22 – 24 Απριλίου (κωδ. 94772-Α)

Γενικές Πληροφορίες

Στόχος του ταχύρρυθμου Τριήμερου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από έμπειρους εκπαιδευτές για το ρόλο του DPO κατά τον Κανονισμό 2016/679, ο οποίος τίθεται σε ισχύ πανευρωπαϊκά από 25.5.2018, είναι η πρακτική εξοικείωση στελεχών εταιριών και Οργανισμών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για:

 1. Το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (DPO) υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data) – (υποχρέωση και προσόντα διορισμού, δεξιότητες, εργασιακό καθεστώς, θέση στο οργανόγραμμα, ενδο-ομιλικές σχέσεις, αρμοδιότητες, επικοινωνία με Εποπτικές Αρχές Ιδιωτικότητας, νομική και προσωπική ευθύνη, ασφάλιση)
 2. Την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με παραδείγματα και case studies στις αρχές, στις διαδικασίες και στις νομικές, τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού στο επιχειρησιακό περιβάλλον (σύννομη συλλογή και επεξεργασία, ασφάλεια πληροφοριών, ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, διαφάνεια, λογοδοσία κλπ).
 3. Τις απαιτούμενες δεξιότητες του DPO σε σχέση με τις ανάγκες και προοπτικές απασχόλησης σε Οργανισμούς, Υπουργεία, Ασφαλιστικούς Φορείς, ΟΤΑ, ΑΕΙ, Σωματεία, Τράπεζες, Ιδρύματα Πληρωμών, Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές, Φαρμακευτικές, Μεταφορικές και Διαφημιστικές Εταιρίες, Εταιρίες Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, Παρόχους Ηλεκτρονικού Εμπορίου κλπ
 4. Τα πρακτικά βήματα του DPO προς υποστήριξη των Υπευθύνων και Εκτελούντων επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα δικαιώματα των «υποκειμένων επεξεργασίας» (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας δεδομένων κλπ) και στην ενσωμάτωση των απαιτήσεων της προστασίας δεδομένων ήδη «εξ ορισμού» και από τον σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών (data protection by design and by default).
 5. Τη συνδρομή του DPO στις μελέτες ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), αντικτύπου ιδιωτικότητας (DPIA), στην ανάλυση αποκλίσεων (gap analysis), στην προσαρμογή των πολιτικών συλλογής και διαβίβασης προς τρίτους Προσωπικών Δεδομένων «ειδικών κατηγοριών» για εργαζομένους, πελάτες, προμηθευτές, τρίτους προς αποφυγή διοικητικών προστίμων (έως 4% επί του τζίρου ή 20 εκ Ευρώ)
 6. Τις απαιτήσεις οργάνωσης, στελέχωσης και διαπίστευσης του γραφείου του DPO ως συνδέσμου του οργανισμού ή της επιχείρησης με τις Εποπτικές Αρχές (διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα αναφοράς «συμβάντων προσβολής» στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στα υποκείμενα επεξεργασίας)
 7. Τον κομβικό ρόλο του DPO σε διαβιβάσεις δεδομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (αποφάσεις επάρκειας, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, πρότυπες συμβάσεις, κώδικες δεοντολογίας) και τη σχέση του με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας (Information Security Officer).
 8. Την εξοικείωση με τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων (ISO 27001 / 27002, ISO 27799, ISO 27018, ISO 29100, 29134 κλπ), ενόψει και ελέγχων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές
 9. Την ένταξη της ιδιωτικότητας σε ευρύτερα σχήματα IT & Information Security Governance, τη διαχείριση εργαλείων ιδιωτικότητας (Κρυπτογράφησης, Ανωνυμοποίησης, φευδωνυμοποίησης, Data Loss Prevention DLP, Data Sanitization κλπ) και την απόδειξη της συμμόιρφωσης
 10. Τη μεθοδολογία διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων και την προετοιμασία για πιστοποιήσεις προς τον Γενικό Κανονισμό (GDPR Certification Schemes) από τους αρμόδιους φορείς.

Απευθύνεται σε

Στελέχη επιχειρήσεων (νομικοί, τεχνικοί, υπεύθυνοι ασφαλείας, διευθυντές πληροφορικής, compliance officers κλπ) που επιθυμούν να αναλάβουν την υπεύθυνη και καλά αμειβόμενη θέση του εσωτερικού ή εξωτερικού Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (DPO), στην Ελλάδα και το εξωτερικό (αναμένονται περίπου 40.000 -70.000 νέες θέσεις εργασίας πανευρωπαϊκά κατά την επόμενη τριετία) υπό το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

Οφέλη για το συμμετέχοντα

Απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για το νέο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων προς ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης. Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων που διεξάγονται στο τέλος της τρίτης ημέρας (16:00 – 18:00) σε κατάλληλο εγκεκριμένο κέντρο δια βίου μάθησης ακολουθώντας τις αρχές του ΕΝ ISO/ IEC 17024 (Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή σχετική προϋπηρεσία στο αντικείμενο).

Εισηγητές

Λεωνίδας Ι. Κανέλλος, Γεώργιος Λευθεριώτης, Ανδρέας Πολυκάρπου

1100 ευρώ ανά άτομο για την εκπαίδευση & 200 ευρώ για συμμετοχή στις εξετάσεις

 

 

ISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

(2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00)

Αθήνα: 20 – 21 Φεβρουαρίου (κωδ. 94757), 02 – 03 Απριλίου (κωδ. 94758)

Θεσσαλονίκη: 27 – 28 Ιανουαρίου (κωδ. 94852), 03 – 04 Μαρτίου (κωδ. 94865)

Ρόδος: 23 – 24 Απριλίου (κωδ. 94757-Α)

Γενικές Πληροφορίες

Το ιδιαίτερα διαδραστικό αυτό διήμερο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για όσους , που απαιτούν μια εις βάθος κατανόηση του εύρους των τεχνικών και των αρχών της επιθεώρησης συστημάτων ποιότητας . Καλύπτει επίσης τις ανάγκες του ρόλου του εσωτερικού επιθεωρητή στην ανάπτυξη κι εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Το σεμινάριο αυτό είναι εγκεκριμένο από από τον International Register of Certificated Auditors (IRCA).

Ο ρόλος του εσωτερικού επιθεωρητή ποιότητας αλλάζει. Δεν είναι πλέον αρκετό να ελέγχει, κατά τη διάρκεια της εσωτερικής επιθεώρησης, μόνο τη συμμόρφωση των διαδικασιών. Οι επιθεωρητές πρέπει να είναι σε θέση να επιθεωρούν διεργασίες με έμφαση στον κίνδυνο. Οι εκπαιδευόμενοι θα αντιληφθούν επίσης ότι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και βελτίωση των εργασιακών πρακτικών σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό ,το εγκεκριμένο από τον IRCA, σεμινάριο βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να εστιάσουν στις πιο σημαντικές ιδιότητες ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας και να κατανοήσουν το ρόλο του επιθεωρητή στην ανάπτυξή του και στη συνεχή βελτίωση του. Εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη σειρά προτύπων ISO 9000 και στις 7 αρχές διαχείρισης της ποιότητας που τα υποστηρίζουν.

Περιεχόμενα

 • Κύκλος Βελτίωσης (Plan-Do-Check-Act) και άλλες βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας,
 • Επιθεώρηση επιχειρηματικών διεργασιών
 • Προσέγγιση διακινδύνευσης
 • Εσωτερικός επιθεωρητής ποιότητας
 • Δομή και αρχές της σειράς των Προτύπων ISO 9000
 • Απαιτήσεις ISO 9001:2015
 • Θέματα εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης
 • Αποτελεσματικές τεχνικές και ορθές πρακτικές επιθεώρησης

Στόχοι του σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες για να μπορέσουν να αναπτύξουν, να πραγματοποιήσουν, να συντάξουν αναφορά για εσωτερικές επιθεωρήσεις συστήματος διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες θα ειναι σε θέση επίσης να ικανοποιησουν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την αρχική πιστοποίηση τους ως εσωτερικών επιθεωρητων IRCA για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο αυτό , συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων , αποκτούν πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τον IRCA. (A17948).

Εισηγητές

Άννα Γεωργίου, Γιώργος Σφέτσος, Γιώργος Μελαχροινός, Αναστάσιος Ναούμ, Κατερίνα Καρανικόλα

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

€400  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύμα

TÜV NORD making our world safer