ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ COVID 19

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ COVID 19

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ με τα « Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Αριθμ. 1881/29.5.2020)
  • MM slash DD slash YYYY
  • Όνομα, Επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας αν είναι διαφορετικά από τα παραπάνω & θέση στην εταιρεία 
  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ & Αριθμός Μητρώου ΞΕΕ